Villkor

Betalning och fakturor
1. Din faktura måste vara betalad innan det förfallodatum som står på din faktura, dvs innan programstart.
Om betalningen inte är mottagen i tid skickar vi ut en påminnelse i nära anslutning till förfallodatumet. Vi adderar en påminnelseavgift till fakturan om betalningen inte nått oss 3 dagar efter förfallodatumet.   Obetald faktura skickas vidare till inkasso efter två påminnelser.

2. Fakturan kan betalas via ePassi om ditt företag är del av det, följ anvisningarna. Som ePassi meddelar kan en sådan betalning inte återbetals i pengar. Överskrider beloppet din friskvårdspeng står du personligen för resterande belopp, helt enligt ePassis villkor.

3. Vid annan friskvård: vi kan bistå med kvitto, i samband med att vi skickar ut din faktura eller efter betalning. Denna summa kan inte återbetalas i pengar.

4. En faktura kan delas upp i max två fakturor.

5. En anmälan till en av våra program är den bindande efter 14 dagar vid anmälan online eller verbalt. Detta gäller både nya och gamla kunder. Vid sen avbokning eller avbokning efter de 14 dagarn tar vi ut 50% av ordinarie kurskostnad.

6. Vi erbjuder ingen återbetalning efter att våra tjänster har godkänts efter överenskommelse och fakturor har mottagits för dessa tjänster. Det är emellertid möjligt att ge bort överenskomna tjänster till någon annan. Exempelvis en vän eller familjemedlem utan någon extra kostnad. Betalningar kan under vissa omständigheter bytas ut för andra tjänster vi erbjuder.


Allmänna regler
1. Vikter ska plockas bort efter användning och ställas på sin plats.
2. Följ instruktionerna
3. Vid egen träning, stäng fönster och se till att dörren är låst när du går.

Shape and Fit med Personlig Tränare
1. Om man som deltagare innan, under, eller efter en gruppträning inte följer den information som anges eller regler som finns på DeRush, eller är diskriminerande på något sätt, reserverar DeRush rätten att be berörd person lämna lokalen, utan möjlighet till återbetalning.
2. Vi erbjuder inte återbetalning för Shape eller Fit gruppträning som är bokad och betalad.

Dina skyldigheter som kund
1. Du förväntas att informera om tidigare skador, operation/er, sjukdommar och diagnoser (så som tex  reutism, atros, diabetes, högt blodtryck, flimmer osv mm för att vi ska kunna sätta upp din träning på rätt sätt).
2. För att nå resultat krävs det att du åtar dig rekommendationerna i ditt träningsprogram. Både vad gäller träning och kost.
3. Du förväntas följa de kostråd som ges efter kostanalys och de som anges på hemsidan så länge inte en sjukdom eller din läkare säger något annat.
4. Du förväntas vara i tid till din träning, detta för att kunna genomföra hela den tänkta träningsplanen.
5. Om träningen ställs in är du fortfarande betalningsskyldig men har möjlighet att träna efter det pass som du har lärt dig så du inte missar ett pass.
6. Du som kund har skyldighet att informera din tränare om ditt nuvarande hälsotillstånd för att minimera skador.
7. Du som kund är skyldig att meddela frånvaro så att annan person kan hoppa in i gruppen.
8. Om din tränare ber om mer medicinsk information från en specialist behöver du bistå med den informationen. Om specialisten anger träningsförbud, oavsett nivå, bokar vi om dig till en omgång då du är redo för att ta upp träning igen.
9. Om din personliga tränare eller kostrådgivare ger dig ett råd att besöka läkare, eller ryggspecialist under de första passen. Snälla gör så omgående för att minimera ytterligare skada.
10. Självklart försöker vi minimera skada för det är vårt mål. Men all träning medför naturliga risker för den som deltar. Om du råkar ut för skada under träningspasset kan inte din Personliga tränare eller DeRush hållas ansvarig.

Tränarens skyldigheter
11. Träningsspråket är, som beskrivits på hemsidan, mestadels på engelska med inslag av svenska. Alla övningar finns utskrivna med engelsk och svensk text.
12. Din personliga tränare kommer med hjälp av sin kunskap och erfarenhet att anpassa ett säkert träningsprogram som tar hänsyn till dina personliga mål, fysiska kapacitet och medicinska förutsättningar inom gruppträningen. Detta skrivs inte ner om inte så efterfrågas.
13. Tränaren kommer att bistå dig med den coachning, tillsyn, rådgivning och stöd som du behöver för att nå dina mål.
14. Ditt träningsresultat är helt avhängigt på den insats och ditt samarbete som du väljer att ha under träningen, både den du gör på egen hand och tillsammans med tränare. Individuella resultat kan variera eftersom vi inte kan kontrolleran de övriga 23 timmarna på dygnet. Därmed kan DeRush aldrig garantera ett resultat.
15. All kundinformation behandlas som privat och konfidentiell. Se integretetsploicy
16. Efter vecka 4 är, under uppvärmning och cool down,  din personliga tränare ev inte på plats. Detta för att du ska lära dig att komma igång själv efter de första 4 veckorna och kunna bli mer självständing i din träning.