Integritetspolicy

DeRush är måna om den personliga integriteten hos alla personer vi har kontakt med. Vi strävar efter att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas.

Vi beskriver här bl.a. vilka personuppgifter vi behandlar eller kan komma att behandla gällande dig, ändamålet med behandlingen samt vilka rättigheter du har med anledning av detta. Vi beskriver detta under två rubriker:
– Om du kontaktar oss genom email eller webbformulär ang våra tjänster samt
– Du som är kund, leverantör eller på annat sätt kommer i kontakt med DeRush.

Om du kontaktar oss angående våra tjänster
De personuppgifter som du lämnar genom email, webbformulär eller genom social media kommunikation kommer att användas för att kunna svara på din förfrågan. Om du inte blir kund hos oss sparar vi inte dina uppgifter om du inte ber oss att kontakta ang framtida kurser eller annan information. Du kan när som helst be oss att ta bort din information eller avregistrera dig att få nyhetsbrev genom att kontakta oss på pt@derush.se

Du som är kund, leverantör eller på annat sätt kommer i kontakt med DeRush
DeRush samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas i samband med dina affärsmässiga kontakter med DeRush.
Personuppgifterna behandlas för att bedriva DeRush verksamhet och upprätthålla kontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Personuppgifterna kan även användas för att skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar och liknande evenemang.

DeRush säljer inga personuppgifter till tredje man.

DeRush sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med den organisation du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Under vissa träningskurser samlar vi in vissa mått bla vikt. Dessa sparar vi under 24 månader och finns endast tillgänglig för DeRush och den person vars mått det gäller.

Om du har synpunkter eller frågor gällande vår hantering av personuppgifter
kan du när som helst, genom att kontakta oss på adressen pt@derush.se
-få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig (registerutdrag);
-begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas;
-återkalla ditt samtycke;
-begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
-framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter; eller
-om det är tekniskt möjligt, få tillgång till dina personuppgifter i ett portabelt format.
DeRush kommer att skyndsammast möjligt besvara och tillgodose ditt önskemål.

Helger och semestrar kan påverka hanteringstiden.